Tempels plaatsen

Extra info

Tempels plaats je door met de muis op een regiokaart te klikken. Geen paniek: je kan zolang je beurt niet voorbij is een andere kaart aaklikken.

De beurt (goud) (gebeurtenis) (aanvallen of versterken) (aanvallen) (versterken) (karakterkaarten pakken)

Extra info

Iedere speler krijgt bij zijn of haar beurt goud! Voor elke 3 regio's (naar beneden afgerond) krijgt een speler 10 goud. Voor elke welvarende regio 5 goud. En voor elk compleet veroverd gebied een bijbehorende bonus.

Extra info

blablabla gebeurtenis hartstikke ruk

Extra info

De speler kan hier kiezen om een regio proberen te veroveren of om zijn eigen regio's te versterken.

Extra info

Aanval info blabla

Extra info

Aah verterken kost doekoe

Extra info

Karakterkaarten kiezen aan het eind en de beurt is alweer voorbij :(

Volgende beurt


Gebeurteniskaart pakken

Deze regio hoort bij het gebied van . Het bezitten van alle regio's in dit gebied levert een bonus op van goud per beurt!

Dit is een speciale regio! Deze regio is welvarender dan andere regio's. Degene die in bezit is van deze regio zal elke beurt 5 extra goud ontvangen.

Speler 1

0

Speler 2

0

Speler 3

0

Speler 4

0


Kaarten delen

Spelers selecteren

geel
x
groen
x
blauw
x
rood
x
Speler toevoegen Doorgaan